Guernica

Unione di Banche Italiane S.p.A. GU 05 12 2019

Elenco posizioni cedute da UBI S.p.A. GU 05 12 2019

Unione di Banche Italiane S.p.A. GU 14 03 2020

Elenco posizioni cedute da UBI S.p.A. GU 14 03 2020

Intesa Sanpaolo S.p.A. GU 05 08 2021

Elenco posizioni cedute da Intesa Sanpaolo S.p.A. GU 05 08 2021

Banco Fiorentino, BPM, Intesa SP, Unicredit, AMCO GU 07 10 2021

Elenco posizioni cedute da Banco Fiorentio, BPM, Intesa SP, Unicredit, AMCO GU 07 10 2021

Unicredit S.p.A. GU 11 11 2021

Elenco posizioni cedute da Unicredit S.p.A. GU 11 11 2021

BP Cortona, BP Fondi, BP Lajatico, BAP Ragusa, Banco Desio – GU 20 01 2022

Elenco posizioni cedute da BP Cortona, BP Fondi, BP Lajatico, BAP Ragusa, Banco Desio – GU 20 01 2022

Intesa Sanpaolo S.p.A. GU 16 04 2022

Elenco posizioni cedute da Intesa Sanpaolo S.p.A. GU 16 04 2022

Intesa Sanpaolo S.p.A. GU 09 06 2022

Elenco posizioni cedute da Intesa Sanpaolo S.p.A. GU 09 06 2022

Banca Popolare di Lajatico S.C.P.A. GU 25 06 2022

Elenco posizioni cedute da Banca Popolare di Lajatico S.C.P.A. GU 25 06 2022